ایران می‌گوید در صورت لغو تحریم ها آماده است توافق پاریس را امضا کند. توافقی برای مهار گرم تر شدن زمین که دولت حسن روحانی شش سال پیش امضا و مجلس وقت تائید کرد ولی به تایید نهایی شورای نگهبان نرسید.

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، امروز در کنفرانس جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی گفت “‘یک توافق باید دو طرف باشد ولی اگر ایران از دریافت فن‌آوری،‌ سرمایه و تخصص محروم باشد نمی‌تواند تعهدات اقلیمی خود را اجرا کند.”

ایران در کنار یمن، لیبی و اریتره تنها کشورهای دنیا هستند که توافق پاریس را امضا نکرده اند.

آقای سلاجقه همچنین در مصاحبه با بخش جهانی بی بی سی گفت که ایران برغم تحریم های آمریکا گام های مهمی برای حفظ محیط زیست برداشته است. پیش از این هم انتظار می‌رفت ایران با پیام رفع تحریم ها به کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی آمده است.

آقای سلاجقه همچین به بخش جهانی بی بی سی گفت ابراهیم رئیسی،‌ رئیس جمهوری ایران تا لحظه آخر بنا داشت به گلاسکو برود و اضافه کرد که آقای رئیسی تغییرات اقلیمی را “‘جدی می گیرد”؛ با این حال او توضیح نداد که مخالفان حکومت ایران تهدید کرده کرد بودند که اگر ابراهیم رئیسی به گلاسکو برود درخواست بازداشت او را به اتهام دخالت در اعدام زنداینان سیاسی در دهه ۶۰ طرح خواهند کرد.

مشروح مصاحبه علی سلاجقه با بخش جهانی بی بی سی فردا در بی بی سی فارسی منتشر خواهد شد.