در اعتراض به سرکوب و تیراندازی به تجمع پزشکان، رئیس و قائم‌مقام نظام پزشکی تهران استعفاء دادند

5

موید علویان، رئیس نظام پزشکی تهران و عضو هیات مدیره آن در اعتراض به تیراندازی و حمله به تجمع اعتراضی پزشکان پایتخت در مقابل سازمان پزشکی قانونی در تهران، از مقام خود استعفاء کرده است.

امروز چهارم آبان‌ماه و همزمان با برگزاری مراسم چهلمین روز کشته‌شدن مهسا امینی، شماری از پزشکان در تهران با برگزاری تجمعی در برابر ساختمان پزشکی قانونی از معترضان حمایت کردند و دست به تجمع اعتراضی زدند و شعارهای «آزادی، آزادی، آزادی» و «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه» سر دادند.

آقای علویان در متن استعفای کوتاه خود نوشته: ««با سلام و تشکر از اعتمادی که به اینجانب داشتید؛ به دلیل اینکه در حال حاضر امکان انجام تکالیف قانونی و‌ محوّله خود را ندارم، ضمن استعفا از ریاست، از عضویت در هیات مدیره هم کنار می‌روم».

در ویدئوهای منتشره از تجمع امروز پزشکان، صدای چندین تیر به گوش می‌رسد و معترضان در واکنش به این اقدام، علیه نیروهای امنیتی شعار می‌دهند.