دستورالعمل سازمان غذا و داروی ایران به داروخانه‌ها: پوشیدن مقنعه مشکی اجباری است

2

سازمان غذا و داروی ایران دستورالعملی را به داروخانه ها ابلاغ کرده که براساس آن همه زنان شاغل در داورخانه‌ها ملزم به پوشیدن مقنعه به رنگ «مشکی» شده‌اند.

به گزارش «انتخاب»؛ براساس این ابلاغیه کلیه کارکنان داروخانه موظف به رعایت «رفتار حرفه‌ای، اخلاق داروسازی و کلیه شئون اسلامی و قانونی» در همه جنبه‌های ارائه خدمت در داروخانه هستند و موسس داروخانه باید بر رعایت موارد فوق توسط سایر کارکنان داروخانه نظارت داشته باشد.

براساس این دستورالعمل، مسئولین فنی باید ملبس به روپوش سفید و همچنین کلیه کارکنان غیر داروساز داروخانه باید از روپوش با رنگ سبز یا آبی استفاده کنند. ضمن اینکه کلیه داروخانه‌ها موظف به الصاق ضمیمه این دستورالعمل در معرض دید مراجعین داروخانه هستند.

معاونت‌های غذا و دارو در مرحله قبل از راه‌اندازی داروخانه ملزم به اخذ تعهد کتبی از موسس داروخانه مبنی بر رعایت مفاد این دستورالعمل از زمان شروع فعالیت داروخانه هستند و کیفیت رعایت این دستورالعمل در ارزشیابی داروخانه‌ها لحاظ خواهد شد.

در هفته‌های اخیر اجرای طرح حجاب و عفاف در دستورکار ستاد امر به معروف و نهی منکر قرار گرفته است و مقام‌های ایران دربخشنامه‌هایی به سازمان‌ها، ادارات و مراکز تجاری آنها را ملزم به رعایت حجاب کرده‌اند.

.