دفاع از رساله دکترا در داخل زندان رجایی‌شهر

Screen Shot 2023-01-23 at 11.38.12 PM

یاشار دارالشفا٬ زندانی سیاسی، از رساله دکترایش در زندان رجایی‌شهر و با حضور اساتید راهنما و مدعو دفاع کرده است.

در خبری که در خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرده، از یاشار دارالشفا نامی برده نشده اما آمده٬«یکی از مددجویان زندان رجایی‌شهر که دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در رشته سلامت و رفاه اجتماعی است، در زندان رجایی‌شهر و در حضور اساتید راهنما، مشاور و سه نفر به عنوان داور، به دفاع از رساله دکترای خود پرداخت».

تابستان امسال، یاشار و کاوه دارالشفا به ترتیب برای ۱۵ ماه و ۱۰ ماه حبس تعزیری به زندان فراخوانده شدند.آقای دارالشفا که از فعالان سیاسی بوده، در جریان سرکوب اعتراضات ١٣٨٨ هم بازداشت شد و نزدیک چهار سال زندانی بود.این دو برادر بعد از آتش‌سوری اوین به زندان رجایی شهر منتقل شدند. یاشار دارالشفا در جریان هجوم گارد ویژه به زندان اوین به شدت مجروح شده بود.