دلار در مسیر ۱۰۰ هزارتومانی شدن تا پایان سال۴۰۳ ۱

Screen Shot 2024-04-12 at 12.59.18 PM

شاخص‌های مهم اقتصادی در ایران از جمله قیمت ارز با کوچک‌ترین تحولی در گوشه‌کنار جهان این روزها تغییر می‌کنند، تا ریال عملا مبدل به بی‌ارزش‌ترین پول جهان شود.

برای جمهوری اسلامی شرایط اقتصادی و سیاسی امروز ایران پرچم تحقیر برابر شعار «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» است.

هنوز تعطیلات نوروزی پایان نیافته بود که شلیک موشک به ساختمان مجاور کنسولگری ایران در دمشق، بار دیگر قیمت دلار را در بازارهای ایران به آستانه ۶۳ هزار تومان رساند.

کارشناسان در این شرایط تاکید کردند در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ فتح قله ۷۰ هزار تومان چندان برای قیمت دلار دورازذهن نیست و تا پایان سال دلار شاید مردم دلار ۱۰۰ تومانی را نیز تجربه کنند.

دهه هشتاد وقتی قیمت دلار به آستانه ۱۰۰۰ تومان رسید برخی از آن با عنوان فاجعه اقتصادی یاد کردند.