ده‌ها فعال و بازماندگان قربانیان خشونت حکومت ایران «پیمان دادخواهی» منتشر کردند

2

ده‌ها نفر از فعالان مدنی و سیاسی و همچنین بازماندگاندن قربانیان خشونت حکومت ایران با انتشار متنی به عنوان «پیمان دادخواهی»، بر تعهد خود به اصول حقوق بشری تاکید کرده و با روشن کردن دیدگاه‌های خود از تلاش برای تدوین «مبنایی برای همبستگی» خبر داده‌اند.

در این متن، که چهره‌هایی از داخل و خارج ایران آن را امضا کرده‌اند، بر یادآوری جنایت‌های تاریخی، حفظ حقوق همگان، و لغو اعدام و شکنجه حتی برای عاملان و آمران کشتارهای جمهوری اسلامی پافشاری شده است.

نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، آتش شاه‌کرمی، پروین فهمی، کیوان صمیمی و آتنا دائمی از جمله سرشناس‌ترین چهره‌هایی هستند که از داخل ایران این متن را امضا کرده‌اند.

در خارج از ایران نیز چهره‌هایی چون حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، مهرانگیز کار، پرستو فروهر و محمدرضا نیکفر این «پیمان» پیشنهادی را امضا کرده‌اند.