سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا، ای‌پی‌اِی، یک گزارش عمده تغییر اقلیم که دولت قبلی آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۷ مانع انتشار آن شده بود را منتشر کرده است.

گزارش “نشانگرهای تغییر اقلیم” داده های جمع آوری شده از طرف ده ها سازمان دولتی را تلفیق و خسارات ناشی از تغییر اقلیم تا به امروز را منعکس می کند.

ای‌پی‌اِی در آن گزارش برای اولین بار اذعان می کرد که گرمایش حداقل تا حدودی ناشی از فعالیت های انسانی است.

بیشتر این نتیجه گیری ها از قبل روشن بود: یخچال ها در حال ذوب هستند، آب دریاها درحال بالا آمدن است و سیل ها بیشتر شده.

این گزارش می گوید که آثار تغییر اقلیم با “به طور منظم‌تری” در آمریکا احساس می شود.

وبسایت نشانگرهای تغییر اقلیم متعلق به سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ روزآمد نمی شد.

آقای ترامپ به سرمنشاء انسانی پدیده تغییر اقلیم به دیده تردید می نگریست و گاهی آن را “ساختگی” می خواند.

مایکل ریگان مدیر ای پی اِی روز چهارشنبه در بیانیه ای گفت: “مقابله با تغییر اقلیم اختیاری نیست، در ای پی اِی ضروری است. ما با احساس اضطرار گام برخواهیم داشت چون می دانیم چه عاقبتی می تواند در انتظارمان باشد.”

“ما می دانیم که بحران اقلیمی بهترین فرصتی است که برای تقویت اقتصاد خود داریم، تا دوباره برای مردم کار ایجاد کنیم و محیطی سالم تر و عادلانه تر برای ساکنان سراسر آمریکا ایجاد کنیم.”

این گزارش می گوید که سیل در نواحی ساحلی اکنون بیشتر اتفاق می افتد، به خصوص در شهرهای واقع شده در طول سواحل اقیانوس اطلس و خلیج مکزیک. سیل در شهرهای مورد بررسی نسبت به دهه ۱۹۵۰ اکنون پنج بار فراوان تر شده است.

لایه یخی سطح دریای قطب شمال درحال نازک شدن است و حداقل مساحت آن هر تابستان کوچکتر و کوچکتر شده است.

براساس این گزارش موج های گرما اکنون نسبت به دهه ۱۹۶۰ از نظر فراوانی سه برابر شده است.