دو خبرنگار شبکه الجزیره در حمله پهپادی اسرائیل کشته شدنددو خبرنگار شبکه الجزیره در حمله پهپادی اسرائیل کشته شدند

3

حمزه الدحدوح، خبرنگار و تصویربردار شبکه الجزیره و فرزند رئیس دفتر این شبکه در غزه، در حمله اسرائیل کشته شد.

او به همراه عده‌ای از خبرنگاران، در جاده‌ای بین خان یونس و رفح، هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت.

در این حمله مصطفی ثریا، یکی دیگر از خبرنگاران این شبکه هم کشته شده است.

در پی این حمله، شبکه تلویزیونی الجزیره اسرائیل را متهم کرد که خبرنگاران این شبکه در غزه را هدف قرار داده است. اما اسرائیل این اتهام را رد کرده است.