«دو دستگاه اطلاعاتی» ایران برای ورود زنان تماشاچی به ورزشگاه برنامه‌ریزی می‌کنند

4

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، می‌گوید شورای امنیت ملی ایران مجوز داده است که زنان برای تماشای بازی‌های فوتبال مردان به ورزشگاه راه داده شوند.

آقای تاج با اشاره به مصوبه شورای امنیت گفته: «آمدن و نیامدن آنها دیگر مطرح نیست.»

البته او گفته است که در پی مصوبه شورای امنیت ملی برای ورود زنان به ورزشگاه « کارگروهی برای آن تعیین شده که تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای آن را بر عهده دارد.»

به گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به جز این فدراسیون و وزارتخانه‌های کشور و ورزش «دو دستگاه اطلاعاتی» هم برای چگونگی ورود زنان به ورزشگاه «برنامه‌ریزی می‌کنند.»