شورای دانشگاهی منابع آب در آمریکا جایزه پژوهش کاربردیِ محققان جوان در سال ۲۰۲۱ را به دو استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی اهدا کرد.

دکتر علی میرچی از دانشگاه ایالتی اکلاهما و دکتر امیر حق‌وردی از دانشگاه کالیفرنیا ریورساید به عنوان برندگان این جایزه در حوزه تحقیقات در منابع آبی و مدیریت آنها معرفی شده‌اند.

علی میرچی استادیار مهندسی منابع آب در دانشگاه ایالتی اکلاهما است و از دانشگاه میشیگان دکترای مهندسی عمران دارد.

امیر حق‌وردی استادیار مدیریت آبیاری و منابع آبی در دانشگاه کالیفرنیا ریورساید است.

شورای دانشگاه‌های فعال در زمینه منابع آبی در آمریکا (UCOWR) هر ساله در زمینه مدیریت آب ۹ جایزه در چندین رشته اهدا می‌کند.