دی‌جی‌های زن ایرانی پیست رقص را به شور درآوردند

3

در ایران، برگزاری پارتی‌‌های مختلط غیرقانونی است، اما برگزار کردن این نوع پارتی‌ها – البته دور از چشم ماموران امر به معروف و نهی از منکر – جریان دارد و حضور دی‌جی‌های زن که مردم را به رقص می‌آورند تابوها را می‌شکند و مرزهای فرهنگی را جابجا می‌کند.

انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران زندگی فرهنگی مردم را زیر و رو کرد.

موسیقی پاپ که غیرانقلابی تلقی می‌شد، ممنوع شد و بسیاری از خوانندگان و موسیقی‌دانان از کشور فرار کردند و همان زمان آوازخوانی زنان حرام اعلام شد.

صحنه پر رونق موسیقی پاپ و کاباره‌ها کمابیش یک شبه خاموش شد اما با این حال، برخی چیزها مانند گذشته اما پشت درهای بسته ادامه یافت.