دیوان بین المللی دادگستری، نهاد قضایی سازمان ملل متحد در تصمیمی اعلام کرده است که به شکایت ایران از ایالات متحده بابت ادعای نقض معاهده مودت و بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران، رسیدگی می کند.

آمریکا از دادگاه خواسته بود از رسیدگی به شکایت ایران خودداری کند.

ایران بابت بازگشت تحریم های اتمی ایالت متحده در دولت دونالد ترامپ، از دولت این کشور به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده بود.

قاضی عبدالقوی یوسف رئیس دیوان بین المللی دادگستری با قرائت حکم دیوان اعلام کرد که اکثریت قضات، درخواست ایالات متحده در مورد نداشتن صلاحیت رسیدگی را وارد ندانستند و با درخواست ایران برای رسیدگی به این شکایت موافقت دارند.