دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بودجه ۷۴۰ میلیارد دلاری مخارج دفاعی را که در ماه جاری در کنگره تصویب شده بود وتو کرده است.

آقای ترامپ به بخش هایی اعتراض دارد که خروج نیروها از افغانستان و اروپا را محدود می کند و نام فرماندهان ایالت های جدایی طلب در جنگ داخلی را از پایگاه های نظامی حذف می کند.

این بودجه با اکثریت بزرگی تصویب شده بود و کنگره احتمالا می تواند با رای گیری مجدد بر وتوی رئیس جمهور فائق آید.

مصوبات کنگره فقط با امضای رئیس جمهور قانونی خواهد شد. در موارد نادر، رئیس از حق وتو استفاده می کند.