رئيس سازمان نظام پزشکی ایران در توضیح علت تفاوت آمارهای کرونا در ایران گفته است خیلی از بیماران مبتلا به کرونا «بدون اخذ تست فوت می‌کنند» و در آمارها آورده نمی‌شوند.

محمدرضا ظفرقندی بدون ذکر آمار دقیق قربانیان کرونا در ایران گفته است که «گواهی فوت این افراد بر اساس بیماری کرونا صادر می‌شود ولی چون تست اخذ نشده در آمار نمی‌آید». سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ‌ومیر کرونا در ایران را ۳ تا ۴ برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد کرده بود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظفرقندی همچنین با اشاره به «شرایط کاری، اجتماعی و اقتصادی» ایران گفته است درخواست برای مهاجرت افزایش یافته و «حدود سه هزار درخواست در سال داریم که نشان‌دهنده میزان تمایل به مهاجرت است».

آقای ظفرقندی بار دیگر از وضعیت واکسیناسیون در ایران انتقاد کرده و گفته است «در زمینه واکسیناسیون زودهنگام و گسترده تاخیر» رخ داد و بخشی از کادر درمان نیز هنوز واکسن نشده‌اند.

دولت ایران در هفته‌های اخیر با افزایش واردات واکسن، سرعت واکسیناسیون را افزایش داده است ولی ناکامی تولیدکنندگان داخلی در عمل به وعده‌های خود و تاخیر در واردات واکسن باعث طرح انتقادات گسترده‌ای علیه نظام بهداشت و درمان ایران و همچنین رهبر جمهوری اسلامی که فرمان منع واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی داد، مطرح شده است.