رئیس نظام پزشکی ایران در مورد مهاجرت پزشکان هشدار داد

۱

محمد رییس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در کنگره سالیانه جراحان عمومی نسبت به مهاجرت شغلی به خارج از کشور از سوی جامعه پزشکی هشدار داد و گفت که این موج در آینده به حوزه سلامت به طور جدی آسیب می‌زند.

او در این کنفرانس گفت: «شرایط کشور و وضعیت اقتصادی شرایط خاصی است و به هرحال در بخش‌هایی از جامعه و حاکمیت هم نوع نگاه خاصی به جامعه پزشکی وجود دارد.»

پیش از این هم ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران به روزنامه هم میهن گفته بود: «موج مهاجرت‌ها را نمی‌شود ندیده گرفت. هر پزشک و جراحی که می‌رود، یک صدمه بزرگ است. امروز کار به‌ جایی رسیده که هر کسی که بتواند، می‌رود و اکثراً فقط کسانی می‌مانند که نمی‌توانند بروند.»

محمد رئیس‌زاده در ادامه سخنانش در کنگره سالیانه جراحان عمومی به افت در آموزش پزشکی هم اشاره کرده و گفته است: «افت آموزش هم نقش بزرگی در انهدام احترام به جامعه پزشکی داشت و بی شک یکی از دلایل در این موج گسترده مهاجرت پزشکان در همین دو مورد، یعنی احترام اجتماعی و وضع اقتصادی خلاصه می‌شود.»