رئیس کمیته تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در سال ۲۰۱۷ به اتهام اینکه عامل یک دولت خارجی بوده، بازداشت شد.

توماس جوزف باراک، از سوی دادستانی نیویورک به تلاش غیرقانونی در پیشبرد منافع امارات متحده عربی در ایالات متحده، تاثیرگذاری بر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا و بر افکار عمومی این کشور، و نیز تلاش برای تاثیرگذاری بر دولت آمریکا به نفع امارات متهم شده است.

اتهام های دیگر او، جلوگیری از اجرای عدالت و چند مورد شهادت دروغ در گفتگو با پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی، بوده است.

یک نفر از هم دستان وی به نام رشید المالک، شهروند امارات نیز به توطئه و فعالیت به عنوان عوامل امارات در فاصله آوریل ۲۰۱۶ تا آوریل ۲۰۱۸ متهم شده است.