راهپیمایی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در لندن؛ معترضان خواهان تحریم سپاه به عنوان سازمانی تروریستی هستند

Screen Shot 2023-04-29 at 12.12.40 PM

در پی فراخوان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی برای برگزاری راهپیمایی وتجمع در لندن این راهپیمایی با درخواست تروریستی خواندن سپاه پاسداران از سوی کشورهای اروپایی آغاز شده است.

هزاران نفر از ایرانیان مقیم بریتانیا و کشورهای اروپایی امروز در لندن در این راهپیمایی شرکت کردند و قرار است در ادامه با تجمع در مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا درخواست خود را مطرح کنند.

حامد اسماعیلیون و علیرضا آخوندی از چهره‌های مخالف حکومت ایران در این گردهمایی شرکت کردند.

تحریم سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی یکی از عمده ترین خواسته‌های گروهای اپوزیسیون خارج از ایران است، اما مقامهای بریتانیا و کشورهای اروپایی تا کنون در مقابل این خواسته مقاومت کرده‌اند.

اعتراضات
اعتراضات