راهپیمایی مخالفان جمهوری اسلامی در چند شهر جهان

Screen Shot 2023-01-28 at 10.59.01 PM

مخالفان جمهوری اسلامی در لندن: «تظاهرات ما دلگرمی برای مردم داخل ایران است»

علی خردپیر، خبرنگار ما که برای پوشش خبری تظاهرات مخالفان ایرانیان در لندن به میدان ترافالگار رفته، می گوید برای این برنامه، جمعیتی قابل توجه جمع شده بودند که عمدتا از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی و پادشاهی مشروطه بودند.

وحید اباذری، از برگزارکنندگان این تجمع به خبرنگار ما گفت: علاوه بر ایرانیان ساکن لندن، ایرانیان دیگر شهرهای بریتانیا هم در این تظاهرات شرکت کردند. او گفت: «تظاهرات ما دلگرمی برای مردم داخل کشور خواهد بود.»

محسین شینی، زندانی سیاسی سابق که در جریان اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در کهریزک بازداشت شده بود، هم گفت: «هدف ما از برگزاری این تجمع ها این است که صدایمان را نه تنها به گوش دولت بریتانیا بلکه به جهانیان برسانیم و این پیام را بدهیم که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت جنایتکار است و باید برود.»

مخالفان جمهوری اسلامی در لندن: «تظاهرات ما دلگرمی برای مردم داخل ایران است»

علی خردپیر، خبرنگار ما که برای پوشش خبری تظاهرات مخالفان ایرانیان در لندن به میدان ترافالگار رفته، می گوید برای این برنامه، جمعیتی قابل توجه جمع شده بودند که عمدتا از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی و پادشاهی مشروطه بودند.

وحید اباذری، از برگزارکنندگان این تجمع به خبرنگار ما گفت: علاوه بر ایرانیان ساکن لندن، ایرانیان دیگر شهرهای بریتانیا هم در این تظاهرات شرکت کردند. او گفت: «تظاهرات ما دلگرمی برای مردم داخل کشور خواهد بود.»

محسین شینی، زندانی سیاسی سابق که در جریان اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در کهریزک بازداشت شده بود، هم گفت: «هدف ما از برگزاری این تجمع ها این است که صدایمان را نه تنها به گوش دولت بریتانیا بلکه به جهانیان برسانیم و این پیام را بدهیم که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت جنایتکار است و باید برود.»

شعار «زن، زندگی، آزادی» به زبان‎‌های مختلف در پاریس

در راهپیمایی امروز ایرانیان در پاریس شعار «زن، زندگی، آزادی» به زبانهای مختلف سر داده شد.

این راهپیمایی در اعتراض به حکومت ایران و برای همبستگی با معترضان داخل ایران در میدان ووابان در نزدیکی برج ایفل برگزار شد.

به گزارش ژیار گل، خبرنگار ما که برای پوشش خبری این مراسم به پاریس رفته، علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی‌تباردر پارلمان سوئد خواهان قرار دادن سپاه در لیست سازمانهای تروریستی اروپا شد.

تجمع ایرانیان در بولونیا ایتالیا: اجرای چندین برنامه رقص در همبستگی با معترضان ایران

در شهر بولونیا ایتالیا هم تجمعی برگزار شد. در این تجمع چند برنامه رقص در همبستگی با معترضان در ایران و با شعار زن زندگی آزادی اجرا شد.

پرچم رنگین کمان و پرچم شیروخورشید در اسلو

ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در اسلو، پایتخت نروژ، مانند چندین شهر دیگر تجمع کردند.

در این تجمع شعارهایی علیه حکومت ایران داده شد.

پرچم شیروخورشید و پرچم رنگین کمان دگرباشان در دست بعضی حاضران دیده می‌شد.

تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در مادرید