شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه در پیامی قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را «خائنانه» خواند و آن را ‌قراردادی توصیف کرد که از سوی جمهوری اسلامی به قصد «خریدن زمان برای بقا» در ازای «واگذاری کشور به بیگانگان» امضا شده است.

وی در این پیام خطاب به مردم ایران نوشته است: «جمهوری اسلامی در اوج بحران مالی و تنگنای اقتصادی، در اوج بحران مشروعیت سیاسی، و در اوج انزوای جهانی، قصد دارد دور از چشم مردم، کشور عزیزمان را به بیگانه واگذار کند تا شاید برای ادامه بقای خود زمان بخرد.»

آخرین ولیعهد ایران اضافه کرده است که با این قرارداد، «آینده» و «استقلال» ایران به «بیگانه واگذار» می‌شود و «دلالان این وطن‌فروشی، مُفاد این قرارداد خائنانه را از دید مردم، یعنی صاحبان اصلی کشور، پنهان می‌کنند به این بهانه که طرف دیگر یعنی دولت چین راضی نیست.»

وی به دولت چین نیز هشدار داده که ملت ایران «فراموش نخواهد کرد که در تاریک‌ترین دوران خود، کدام ملت‌ها در کنارش ایستادند و کدام دولت‌ها با سوءاستفاده از ضعف رژیمی وطن‌فروش، قصد غارت منابع ایران را داشته‌اند.»

محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزرای امور خارجه ایران و چین روز شنبه، هفتم فروردین، سند برنامه جامع همکاری بین دو کشور را در تهران امضا کردند.

با آن که مقام‌های جمهوری اسلامی از قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین حمایت کرده و آن را قرارداد «بُرد بُرد» می‌نامند، اعتراضات مردمی بسیاری نسبت به این قرارداد شکل گرفته و کارشناسان زیادی نیز نسبت به آن هشدار داده‌اند.