رهبران گروه ۷ از «نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» ابراز نگرانی کردند

4

رهبران ۷ کشور صنعتی جهان موسوم به «گروه هفت» در جریان اجلاس خود به میزبانی هیروشیمای ژاپن از آنچه «نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» خواندند شدیدا ابراز نگرانی کرده‌اند و همزمان از ایران خواستند به «اقدامات بی ثبات کننده» خود در منطقه» خاتمه دهد.

در بیانیه رهبران این گروه از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و آزار و اذیت زنان، اقلیت‌ها‌ و روزنامه‌نگاران در داخل و خارج شدیدا ابراز نگرانی شده است.

رهبران گروه ۷ در این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که به حقوق شهروندان ایرانی احترام بگذارد و از جمله به بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه پایان دهد.

این بیانیه تکرار خواسته کشورهای غربی از ایران طی ماه های اخیر است. از زمان آغاز سرکوب خونین اعتراضاتی که در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، کشورهای غربی به طور مرتب از ایران خواسته اند به نقض حقوق و سرکوب خونین شهروندان خود پایان دهد.