روایت مدیری که فیلم دوربین مدرسه را به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نداد

Screen Shot 2022-11-14 at 1.20.36 PM

ژیلا بنی یعقوب در اینستاگرامش تصاویری از خانم معصومه عقاب نشین منتشر کرده است. خانم بنی یعقوب ضمن یادوآوری حرکتی که این مدیر مدرسه برای حفظ امنیت دانش‌آموزان انجام داد از وضعیت کنونی او هم اطلاع داده است.

خانم بنی یعقوب نوشته«در حال حاضر حال خانم عقاب نشین خوب است و اداره آموزش و پرورش به عنوان اقدام تنبیهی مدرسه و مقطع تحصیلی مدرسه او را تغییر و تنزل داده است»

خانم بنی یعقوب از معصومه عقاب‌نشین به عنوان یکی از قهرمانان مردم ایران یاد کرده است.

خانم عقاب نشین مدیر سابق هنرستان فنی حرفه‌ای کرج و استاد گلیم بافی است که حاضر نشد فیلم دوربین‌های مداربسته را به ماموران امنیتی بدهد و آنها را پاک کرد.