دادگاه ویژه روحانیت شهرستان ارومیه رسول حمزه پور، روحانی اهل سنت، را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه سال زندان محکوم کرده است.

به گزارش وب‌سایت کردپا، این روحانی ۵۰ ساله که در روستاهای توابع شهرستان پیرانشهر در آذربایجان غربی فعالیت می‌کرد، به «تبلیغ برای مسائل ملی و مذهبی و فعالیت در فضای مجازی» نیز متهم شده بود.

آقای حمزه‌پور مهرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از ۱۸ روز با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.

حکم سه سال زندان این فعال مذهبی اواخر اسفندماه سال گذشته ابلاغ شده است.