برای دهمین روز متوالی شمار جانباختگان کرونا در ایران بالاتر از سیصد نفر بوده و در شبانه‌روز گذشته به ۳۸۰ نفر رسیده است. کارشناسان نظام درمان تخمین می‌زنند که آمار واقعی درگذشتگان بیش از ۶۰۰ نفر باشد.

در پایان ۱۰ روز اعمال محدودیت در شهرهای مختلف ایران، شمار مبتلایان تازه همچنان رو به افزایش است و همین موضوع باعث شده که بسیاری از شهروندان و مقام‌ها خواستار تمدید محدودیت‌ها باشند. در این میان احتمال شیوع نوع جهش یافته ویروس که در هند کشف شده، باعث افزایش نگرانی‌ها و فشار بر دولت برای تعطیل پروازهای رفت و برگشت به هند شده است.

از ۱۰ روز پیش شمار جانباختگان کرونا از ۳۰۰ نفر گذشت، یکشنبه گذشته ۲۸ فروردین به ۴۰۹ نفر رسید و دیروز دوم اردیبهشت آمار رسمی درگذشتگان به ۴۵۳ نفر رسید که بالاترین عدد ثبت شده در چند ماه گذشته از زمان پیک قبلی کرونا است.