روز یازدهم اعتراضات ایران؛ حکومت سرکوب می‌کند، معترضان کوتاه نمی‌آیند

2

سه‌شنبه ۵ مهرماه، با وجود ادامه تیراندازی در خیابان‌ها و تهدیدهای رسانه‌های حامی حکومت، باز هم معترضان در شهرهای ایران به خیابان آمدند.

تهدید مقام‌های حکومتی علیه معترضان ادامه داشت؛ در حالی که هر لحظه بر تعداد چهره‌‌های مشهور داخل و خارج ایران که از مردم معترض حمایت می‌کردند، افزوده می‌شد.

اعتراض دانشجویان و شماری از استادان دانشگاه هم ادامه داشت.

تجمع‌های گسترده از روز شنبه ۲۶ شهریور و خاکسپاری مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز کردستان، آغاز شده و تا سه‌شنبه که یازدهمین روز آن بوده، تداوم پیدا کرده است.