مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید دولت چین بخشی از آمار فروش نفت ایران را که “کاملا محرمانه است” منتشر می‌کند.او گفته: “آمار فروش نفت ایران به طور کلی محرمانه است، در نتیجه ما هیچ آماری از فروش نفت ایران نه در داخل کشور و نه در منابع خارجی نداریم.”اشاره او به آمارهای منتشر شده توسط گمرک چین است.آقای حریری گفته: “چین تنها کشوری است که به طور رسمی اعلام کرده که ما تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را نمی‌‌پذیریم. این کشور به نشانه نپذیرفتن این تحریم‌ها بخشی از نفتی که از ایران می‌خرد را به طور رسمی در آمار منتشره خود اعلام می‌کند.”