کاظم غریب‌آبادی، دبیر “ستاد حقوق بشر” ایران با دعوت از ایرانیان خارج از کشور گفته: “همه ایرانیان مقیم خارج می‌توانند به کشور بیایند و اگر کسی فکر می‌کند مشکلی دارد می‌تواند مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه بدهد تا رسیدگی‌های لازم در خصوص آن در خواست انجام شود.”

آقای غریب آبادی اولین مقام ایرانی نیست که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به دعوت از ایرانیان برای بازگشت اقدام کرده است.

پیشترحسین امیرعبداللهیان، وزیرخارجه ایران گفته بود وزارت خارجه برای بازگشت ایرانیان “تضمین می‌دهد.”

اخیرا هم محسن رضایی درباره سرمایه‌گذاری شهروندان ایرانی دور از وطن صحبت کرده بود.

روند دعوت از ایرانیان به بازگشت در دولتهای قبلی هم متداول بوده اما بسیاری به آن با دیده تردید می‌نگرند.

هم اکنون چندین ایرانی دو تابعیتی با اتهامات امنیتی در زندان‌های ایران بسر می‌برند.

در دولت قبلی پاسخ وزیر خارجه وقت به اینگونه بازداشت‌ها این بود که “قوه قضائیه استقلال خود را دارد.”