زلنسکی: جنگ بتدریج به خاک روسیه کشیده می‌شود

5

ولودمیر زلنسکی می‌گوید جنگ «بتدریج به خاک روسیه و مراکز نمادین این کشور» کشیده شده است. رئیس‌جمهور اوکراین همچنین هشدار داد روسیه در پاییز مثل سال گذشته حمله به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را از سر خواهد گرفت.

ولودمیر زلنسکی در سخنانی که از تلویزیون پخش شد گفت: «پهپادهای متخاصم به قلب پایتخت روسیه رسیده‌اند و حتی اگر تاکنون آسیبی وارد نکرده‌اند، برای کسانی که به مردم می‌گفتند آنچه عملیات نظامی وِیژه می‌نامند در کنترل خود دارند، وضعیت ناجوری ایجاد کرده است.»

«این پانصدوپنجاه‌ودومین روز به اصطلاح عملیات نظامی ویژه است که سران روسیه فکر می‌کردند یکی دو هفته طول بیشتر نمی‌کشد.»

«جنگ بتدریج به خاک روسیه می‌رسد و مراکز نمادین و پایگاه‌های نظامی این کشور. این روند، گریزناپذیر، طبیعی و کاملا منصفانه است.»