04

زهرا رهنورد، فعال سیاسی که همراه با همسرش میرحسین موسوی در حصر خانگی قرار دارد، روز پنجشنبه در پیامی خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفت که «مهسا و سارا و نیکا، مهرشاد و اسرا و آیلار و حمیدرضا و آدینه‌نژاد و دیگران، و دانش‌آموز و دانشجو را کشتید و زندان کردید».

او افزوده که «از بلوچستان و زاهدان تا کردستان را به خاک و خون کشیدید، از شمال تا جنوب و چهارگوشه ایران را غرق خون، تیر و تفنگ و باتوم کردید».

aخانم رهنورد با بیان این‌که «دیگر طاقت رنج و درد هموطنانم را ندارم»، گفته که «بیایید مرا هم بکشید یا تسلیم خواست مردم شوید».