زهرا رهنورد: بیایید مرا هم بکشید یا تسلیم خواست مردم شوید

04

زهرا رهنورد، فعال سیاسی که همراه با همسرش میرحسین موسوی در حصر خانگی قرار دارد، روز پنجشنبه در پیامی خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفت که «مهسا و سارا و نیکا، مهرشاد و اسرا و آیلار و حمیدرضا و آدینه‌نژاد و دیگران، و دانش‌آموز و دانشجو را کشتید و زندان کردید».

او افزوده که «از بلوچستان و زاهدان تا کردستان را به خاک و خون کشیدید، از شمال تا جنوب و چهارگوشه ایران را غرق خون، تیر و تفنگ و باتوم کردید».

aخانم رهنورد با بیان این‌که «دیگر طاقت رنج و درد هموطنانم را ندارم»، گفته که «بیایید مرا هم بکشید یا تسلیم خواست مردم شوید».