دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در واکنش به سخنان شدید اللحن جو بایدن در سالگرد حمله به کنگره این کشور در بیانیه ای خشمگینانه او را به “نابودی ملت” متهم کرد.

آقای ترامپ گفت که رئیس جمهوری فعلی “امروز از نام من برای تجزیه بیشتر آمریکا استفاده کرد”.

او با انتقاد از سخنرانی بایدن آن را “نمایشی سیاسی” خواند.

رئیس جمهور سابق همچنین مجموعه ای از نارضایتی ها را از سیاست های جانشین خود مطرح کرد.

آقای ترامپ در مورد ادعاهای نادرست درباره انتخابات ۲۰۲۰ گفت: “رسانه های همدست فقط آن را دروغ بزرگ می نامند، حال آن که در واقعیت دروغ بزرگ خود انتخابات بود.”

او گفت: “دموکرات ها می خواهند روز ۶ ژانویه را به نفع خود مصادره کنند تا به این ترتیب باعث برانگیختن ترس ها و جدا کردن جامعه آمریکا شوند”.

آقای ترامپ همچنین گفت: “من می گویم، اجازه دهید مالک این روز باشند به این دلیل که آمریکا دروغ ها و دوگانگی آن ها را می بیند.”