سخنگوی قوه قضاییه: دولت درباره واردات غیر قانونی خودرو گزارش نداده است

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از احضار افرادی درباره واردات موبایل گفت و افزود: “دولت درباره واردات غیر قانونی خودرو هنوز گزارش نداده است.”

#اژه‌ای: در ارتباط با #واردات_موبایل افرادی احضار و افرادی بازداشت هستند و برخی شرکت ها پلمب هستندو اسناد و مدارک بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است/ #دولت درباره #واردات غیرقانونی #خودرو هنوز گزارش نداده است

You may also like...