سفر ابراهیم رئیسی به سه کشور آفریقایی

00

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر به سه کشور آفریقایی، به اوگاندا رفته است؛ این سفر پس از دیدار او از کنیا صورت گرفته است.

آقای رئیسی اولین رئیس جمهوری ایران است که پس از ۱۱ سال به آفریقا سفر کرده است.

به غیر از کنیا و اوگاندا، زیمبابوه دیگر مقصد آقای رئیسی است.

در جریان سفر به کنیا، دو کشور۵ سند همکاری امضا کردند و ابراهیم رئیسی با همتای کنیایی خود دیدار کرد.