سفر هیئت طالبان و برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان به تهران واکنش‌های متفاوتی را در میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی بدنبال داشته است.

برخی از کاربران سفر همزمان نمایندگان طالبان و برخی از چهره‌های سیاسی افغان در ایران را در راستای دخیل‌سازی بیشتر این کشور در روند صلح افغانستان تفسیر و تحلیل کرده‌اند.

یک کاربر گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نقش کشورهای همسایه بخصوص پاکستان و ایران در افغانستان پررنگ‌تر شده و این دو کشور می‌خواهد این خلا را پر کنند.

عده‌ای دیگر گفته اند که با آنکه ایران که گذشته پرحادثه‌ای با طالبان داشته اما ناگزیر است به دلیل بحث‌های مواد مخدر، مبارزه با داعش و مسایل دیگر با طالبان ارتباط داشته باشد.

اما در عین حال یک کاربر نوشته آنچه که باید از دستگاه دیپلماسی ایران پرسیده شود، این است که چگونه این کشور، از یک گروه تروریستی، دعوت رسمی انجام می‌دهد. اشاره‌ای او به سخنان چندی قبل جواد ظریف است که گفته بود این کشور طالبان را هنوز یک گروه “تروریستی” می‌داند.