دادستانی سوئد می گوید حمیدنوری دربرپایی وسایل اعدام و انتقال زندانیان برای ستاندن جان شان نقش فعالی در زندان گوهردشت کرج داشته است. وی دستیار محمد مقیسه یکی از خشن ترین قضات جمهوری اسلامی بوده است

سفیر ایران در سوئد خبر داده است که با حمید نوری، زندانی متهم به جنایت جنگی و قتل عمد زندانیان سیاسی ایران در تابستان در ۱۳۶۷ ، ملاقات کرده است.

حمید معصومی‌فر در حساب توییتر خود خبر داده است که “پس از ۲۰ روز پیگیری موفق به ملاقات شهروند ایرانی در زندان” شده است.

سفیر ایران گفته است “شواهد حاکی از کاربرد خشونت” بوده و نوشته چند مورد از کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون مقابله با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز” در ارتباط با آقای نوری “نقض شده است”.

آقای معصومی فر نوشته است “شکایت توسط وکلا به مرجع قضایی تسلیم و طی یادداشتی به وزارت خارجه و وزارت دادگستری خواستار تحقیق مستقل در خصوص نقض حقوق زندانی، ممانعت از معاینه پزشک، هتک حرمت های اعتقادی واعمال شکنجه جسمی و روحی شهروند ایرانی شدم” و “موضوع را تا رسیدن به نتیجه ای قانع کننده دنبال خواهم کرد”.

حمید نوری از دست اندرکاران زندان گوهردشت کرج در جریان سفر به سوئد سال گذشته دستگیر شد. دادستانی سوئد در تحقیقاتی که بیشتر از یک سال طول کشید سرانجام شکایت شاکیان پرونده را که از قربانیان و خانواده بازماندگان اعدام های تابستان ۱۳۶۷ هستند وارد دانست و با صدور کیفرخواستی محاکمه وی را آغاز کرد.

در تابستان ۶۷ هیاتی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی ایران عضو آن بوده است با حکم آیت الله خمینی دست به محاکمات چند دقیقه ای زندانیان سیاسی در ایران زدند. برخی از این زندانیان آخرین روزهای محکومیت خود را سپری می کردند. بر اساس گزارش نهادهای مستقل بین المللی همچون عفو بین الملل در جریان این محاکمات هزاران نفر از زندانیان سیاسی به جوخه های اعدام سپرده شدند.

ماموران و مقام های ایرانی اعدام شدگان را در گورهای دسته جمعی دفن کردند و خانواده آنها را که بر سر گورهای دسته جمعی با شاخه های گل حاضر می شوند مورد آزار و اذیت و در مواردی بازداشت و محاکمه قرار می دهند.

عفو بین الملل با استقبال از محاکمه حمید نوری خواهان تعقیب قضایی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران هم شده است. آقای رئیسی در واکنش به این درخواست گفته باید بابت اعدام ها “تشویق هم بشود”.

آیت الله حسینعلی منتظری پیش از آنکه از سوی آیت الله خمینی به عنوان نائب رهبری برکنار شود در جلسه ای که آقای رئیسی هم در آن حضور داشته، اعدام های تابستان ۶۷ را “بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی ” که “تاریخ از آن یاد خواهد کرد” توصیف کرده بود.

حمید نوری اولین مقام ایرانی است که با چنین اتهامی در حال محاکمه در خارج از کشور است. جلسات دادگاه وی تا پایان سال جاری خورشیدی هم ادامه خواهد داشت.

دادستانی سوئد می گوید او دربرپایی وسایل اعدام و انتقال زندانیان برای ستاندن جان شان نقش فعالی در زندان گوهردشت کرج داشته است.

بنابر شهادت‌ها و کتاب‌های منتشر شده از خاطرات زندانیان سیاسی، “حمید نوری” با نام مستعار “عباسی” در زمان اعدام‌ها دادیار زندان گوهردشت بوده است. گفته می‎‌شود حمید نوری در سمت دادیار به آقای ناصریان کمک می‌کرده و در واقع دستیار او بوده است.

زندانیان سیاسی گوهردشت از جمله ایرج مصداقی شهادت داده‌اند که ناصریان نام مستعار محمد مقیسه است که به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید و پس از دهه ۶۰ شمسی، به دلیل رسیدگی به پرونده‌ شمار زیادی از فعالان سیاسی شهرت یافت.

سال گذشته اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش به اتهام تلاش برای بمبگذاری در نشست مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در پاریس، در یک همکاری پلیسی بین آلمان، اتریش و بلژیک بازداشت شد. دادگاهی در کشور بلژیک وی را گناهکار شناخت و او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

علی ماجدی سفیر وقت ایران در آلمان گفته بود که پلیس به قدری مدارک مستدل علیه اسدالله اسدی جمع آوری کرده بود که انکار اتهام وی غیرممکن بود.