سپیده قلیان به مهدی یراحی: «دستگاه سرکوب به دنبال اعتراف اجباری توست»

۰۲

سپیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان خطاب به مهدی یراحی نوشته «دستگاه سرکوب می‌خواهد تو و صدایی که تا عمیق‌ترین حدود قلب‌های مردم رسیده است را با انفرادی و فشار مجبور به اعتراف اجباری کند».

این نامه روز پنجشنبه – ۹ شهریور – در صفحه اینستاگرام مهدی قلیان، برادر او منتشر شده است.

مهدی یراحی خواننده معترض، پس از انتشار ترانه‌ای با عنوان «روسریتو» علیه حجاب اجباری، روز دوشنبه ۶ شهریور بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

نامه خانم قلیان با این جملات آغاز شده است: «من با صدای تو زندگی کرده‌ام، مهدی یراحی. تو می‌توانستی در سمت قدرت بایستی. می‌توانستی سفیر حاکمیت باشی و در تورهای اروپایی، نمایش رنگین ایفا کنی تا سفره‌ی رنگین داشته باشی. اما تو جای دیگری ایستادی. می‌دانستی هزینه دارد و صدای ما در خوزستان شدی».