سیزده سازمان و تشکل سیاسی در بیانیه مشترکی خطاب به مردم ایران نوشته‌اند که از «اراده» آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و اعلام کردند که «عزم خود را جزم کرده‌ایم که این همراهی و همکاری را هر چه سریع‌تر به سطحی از هماهنگی سازمان‌یافته ارتقاء دهیم.»

این گروه‌ها نوشته‌اند که علاوه بر مخالفت با جمهوری اسلامی، به «دموکراسی و سکولاریسم، تمامیت ارضی ایران و اعلامیه جهان‌گستر حقوق بشر» باور دارند.

انجمن اتحاد برای آغازی نو، جبهه ملی ایران در خارج از کشور، حزب مشروطه ایران، شبکه فرشگرد، سازمان برونمرزی حزب پان‌ایرانیست ایران، حزب آزادی و رفاه ایرانیان، جمعیت سوسیال‌دموکراسی برای ایران، حزب سکولار دموکرات ایرانیان، زنان برای آزادی و برابری پایدار، جنبش سکولار دموکراسی ایران، نهاد مردمی و جمعی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در این بیانیه خطاب به مردم ایران آمده است: «در شرایطی که شما اراده کرده‌اید تا کشورمان را از شر این رژیم ضد ایرانی و ضد بشری رها کنید، ما… ضمن پشتیبانی از اعتراض‌های شجاعانه و مسالمت‌آمیز شما، هم‌سو و متحد با هم اعلام می‌کنیم که به آرمان بزرگ ملت ایران وفاداریم و در جهت تحقق آن، همراهی و همکاری با یکدیگر را بیش از پیش ادامه می‌دهیم.»

این گروه‌های سیاسی اضافه کرده‌اند: «ما همچنین با آگاهی کامل نسبت به سختی‌هایی که در این راه با آن روبه‌رو‌ هستیم، عزم خود را جزم کرده‌ایم که این همراهی و همکاری را هر چه سریعتر به سطحی از هماهنگی سازمان‌یافته ارتقاء دهیم تا بتواند راه همبستگی ملی با هدف نجات ایران را هموار سازد».

در این بیانیه همچنین تاکید شده که مردم ایران در بیش از ۴۲ سال گذشته، در راه رسیدن به یک «زندگی انسانی، در پیکار مداوم با حکومت انسان‌ستیز اسلامی» بوده‌اند.

این بیانیه پس از آن صادر می‌شود که اعتراضات مردمی نسبت به سیاست‌های آبی جمهوری اسلامی در استان خوزستان، از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شد.

پس از کشته‌شدن دست‌کم هشت جوان و نوجوان معترض در این اعتراضات و بازداشت‌های گسترده در این استان که گزارش‌های غیررسمی حاکی از ادامه‌دار بودن آنها است، شهروندان مناطقی در دیگر شهرهای ایران از جمله لرستان، اصفهان و تهران، تبریز و مشهد نیز از معترضان خوزستانی حمایت کردند