دولت افغانستان سیستم دیجیتالی برای پرداخت حقوق ۴۳۹ هزار کارمند نهادهای دولتی را افتتاح کرده است.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در مراسم افتتاح این سیستم گفت: “اطمینان می‌دهیم که پس از این معاشات‌ (حقوق) را به شکل یقینی خواهید فهمید که چه وقت می‌رسد، مکمل و به وقت. بین شما و معاش‌تان هم شخص واسط وجود نخواهد داشت.”

به گفته او، پیش از این در جریان پرداخت حقوق کارکنان دولتی “دستبرد” زده می‌شد که با سیستم جدید این روند سریع، مصون، شفاف و ساده انجام می‌شود.

آقای غنی این سیستم را یک “گام بزرگ و بنیادی” در مبارزه با فساد توصیف کرده و گفت که پس از این شمار کارمندان واقعی و مقدار بودجه آن مشخص خواهد بود.

بیشترین مقدار بودجه ۳۱۱ میلیارد افغانی دولت صرف پرداخت حقوق هزار کارمند نظامی و غیرنظامی نهادهای دولتی می‌شود.

پرداخت معاش به “کارمندان خیالی” یا غیرواقعی از موارد عمده فساد اداری در افغانستان شمرده شده است که بارها خبرساز شده است.

کارمندان برخی از نهادهای دولتی افغانستان از تاخیر در پرداخت معاش خود ‌شاکی هستند.

احمد نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری نیز در مراسم امروز گفت که تمام کارمندان خدمات ملکی این کشور ثبت بایومتریک شده و هیچ “کارمند خیالی” دیگری وجود ندارد.

kabul

به گفته محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه امکان اشتباه در طی مراحل پرداخت معاشات نیز با سیستم جدید برطرف می‌شود.

او می‌گوید روند پرداخت معاش کارمندان پیش از این روزها را در بر می‌گرفت که این روند حالا به “ساعت‌” کاهش یافته است.

اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی در مراسم امروز گفت که این روند با توزیع سه هزار کارت به کارمندان بانک مرکزی آغاز شده و تا دو ماه دیگر برای تمام کارمندان دولت فراهم خواهد شد.