شاهزاده رضا پهلوی: زمان انتخاب فرارسیده است

شاهزاده رضا پهلوی، در توئیتی با خطاب کردن مقامات جمهوری اسلامی در ایران به عنوان «فرقه تبهکار» به بی‌ارزش شدن پول ملی و فقر روزافزون اشاره کرده و نوشته است که « اگر هرچه زودتر ایران‌مان را از این فرقه ایران‌ ستیز پس نگیریم، آینده از امروز هم تیره و تارتر خواهد بود.» Reza Pahlavi سقوط جمهوری اسلامی نزدیک است. نظام نخواهد توانست از سقوط خود جلوگیری کند. در درازای فرآیند فروپاشیِ نظام و پس از آن، خلاء اتوریته‌‌ی سیاسی اگر بر اساس همکاری اجرایی شخصیتها و نخبگان سياسی پُر نشود، با نیروی دیگری پُر خواهد شد. پیام به جامعه مدنی #ایران فرزند آخرین شاه ایران پیشتر نیز در پیامی به «جامعه مدنی» ایران عنوان کرده بود: « سقوط جمهوری اسلامی نزدیک است. Reza Pahlavi سقوط جمهوری اسلامی نزدیک است. نظام نخواهد توانست از سقوط خود جلوگیری کند. در درازای فرآیند فروپاشیِ نظام و پس از آن، خلاء اتوریته‌‌ی سیاسی اگر بر اساس همکاری اجرایی شخصیتها و نخبگان سياسی پُر نشود، با نیروی دیگری پُر خواهد شد. پیام به جامعه مدنی #ایران او از حامیان اعتراضات مردمی در ایران است و با اشاره به کشته شدگان اعتراضات دی میاه در پیام نوروزی خود گفته بود: « در پایان زمستانی که دی ماه آن نوید بهاران بود، دل من با آنهایی است که رفتند تا ما بمانیم.» آخرین موضع شاهزاده پهلوی و استفاده از هشتگ فرقه تبهکار با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. Faranak Azad #فرقه_تبهکار ایران ستیز کمر به نابودی ما بسته است. همبستگی ملی و خیزش ملی چاره نجات ملیست. #ایران_را_پس_میگیریم #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت https://twitter.com/PahlaviReza/status/987343839366209537 … Biest🏳️ کسانی که بر طبل تجزیه طلبان میکوبند یا تاریخ ایران را نمی‌شناسند یا دچار اشتباهند و یا برای این بر طبل کوفتنها مزد میگیرند. ما #براندازان برای ایرانی یکپارچه و آزاد به میدان آمده‌ایم و استمرارطلبان، تجزیه طلبان و هر گروه انحرافی دیگرِ زمان خَر برای #فرقه_تبهکار را برنمیتابیم.

شاهزاده رضا پهلوی، در توئیتی با خطاب کردن مقامات جمهوری اسلامی در ایران به عنوان «فرقه تبهکار» به بی‌ارزش شدن پول ملی و فقر روزافزون اشاره کرده و نوشته است که « اگر هرچه زودتر ایران‌مان را از این فرقه ایران‌ ستیز پس نگیریم، آینده از امروز هم تیره و تارتر خواهد بود.»

Reza Pahlavi
سقوط جمهوری اسلامی نزدیک است. نظام نخواهد توانست از سقوط خود جلوگیری کند. در درازای فرآیند فروپاشیِ نظام و پس از آن، خلاء اتوریته‌‌ی سیاسی اگر بر اساس همکاری اجرایی شخصیتها و نخبگان سياسی پُر نشود، با نیروی دیگری پُر خواهد شد.

پیام به جامعه مدنی #ایران

فرزند آخرین شاه ایران پیشتر نیز در پیامی به «جامعه مدنی» ایران عنوان کرده بود: « سقوط جمهوری اسلامی نزدیک است.

Reza Pahlavi

سقوط جمهوری اسلامی نزدیک است. نظام نخواهد توانست از سقوط خود جلوگیری کند. در درازای فرآیند فروپاشیِ نظام و پس از آن، خلاء اتوریته‌‌ی سیاسی اگر بر اساس همکاری اجرایی شخصیتها و نخبگان سياسی پُر نشود، با نیروی دیگری پُر خواهد شد.

پیام به جامعه مدنی #ایران
او از حامیان اعتراضات مردمی در ایران است و با اشاره به کشته شدگان اعتراضات دی میاه در پیام نوروزی خود گفته بود: « در پایان زمستانی که دی ماه آن نوید بهاران بود، دل من با آنهایی است که رفتند تا ما بمانیم.»

آخرین موضع شاهزاده پهلوی و استفاده از هشتگ فرقه تبهکار با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

Faranak Azad

#فرقه_تبهکار ایران ستیز کمر به نابودی ما بسته است. همبستگی ملی و خیزش ملی چاره نجات ملیست. #ایران_را_پس_میگیریم #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت https://twitter.com/PahlaviReza/status/987343839366209537 …

Biest🏳️

کسانی که بر طبل تجزیه طلبان میکوبند یا تاریخ ایران را نمی‌شناسند یا دچار اشتباهند و یا برای این بر طبل کوفتنها مزد میگیرند. ما #براندازان برای ایرانی یکپارچه و آزاد به میدان آمده‌ایم و استمرارطلبان، تجزیه طلبان و هر گروه انحرافی دیگرِ زمان خَر برای #فرقه_تبهکار را برنمیتابیم.

You may also like...