شاهزاده رضا پهلوی: نجات ایران جز با همبستگی ملی ممکن نیست

Screen Shot 2023-01-21 at 1.16.58 PM

شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه با انتشار پیامی ضمن استقبال از کارزار «من وکالت میدهم» از پیام‌های مردم در این کارزار سپاسگزاری کرد و نوشت به اعتمادی که به او می‌شود افتخار می‌کند.

شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر خواهان اتحاد و همبستگی حول سه اصل مشترک حداقلی «تمامیت ارضی ایران»، «دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر» و «حق مردم برای تعیین شکل نظام سیاسی» شد.

شاهزاده رضا پهلوی در ابتدای پیامی که روز جمعه ۲۱ ژانویه، اول بهمن ماه، خطاب به ایرانیان سراسر جهان منتشر کرد نوشت: «بیش از چهار دهه قبل، زندگی سیاسی خود در تبعید را با این ماموریت آغاز کردم که یار و یاور شما در مبارزه برای آزادی ایران باشم.»

شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از پیام ویژه خود درباره کارزار «من وکالت میدهم» نوشت به مسئولیتی که این اعتماد و کارزار با خود به همراه می‌آورد، آگاه است و بدون هرگونه چشم‌داشت یا انگیزه شخصی، با تمام توان، همراه با مردم، به مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.

به‌نوشته شاهزاده رضا پهلوی، کارزار «من وکالت میدهم» این امکان را برای او فراهم می‌کند تا با قدرت و صراحت بیشتری به نمایندگی از مردم در سطح بین‌المللی گفتگو و مذاکره داشته باشد.

شاهزاده رضا پهلوی در بخش پایانی پیام خود ابراز امیدواری کرد که سقوط نظام جمهوری اسلامی نزدیک است. به‌نوشته شاهزاده رضا پهلوی «هیچ نظامی هر اندازه خشن و خونخوار نخواهد توانست در برابر اراده پولادین ملتی متحد تاب بیاورد.»

شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود ضمن نوید پیروزی نوشت تا روزی که حکومتی «ملی»، «دموکراتیک» و «منتخب مردم» در ایران زمام امور را در دست بگیرد، از پا نخواهد نشست.

از هنگام شروع کارزار «من وکالت می‌دهم»، صدها هزار ایرانی در سراسر جهان، از جمله شمار زیادی از چهره‌های سیاسی-اجتماعی، هنری و ورزشی داخل و خارج کشور، ضمن اعلام همبستگی با شاهزاده رضا پهلوی، به او «وکالت سیاسی» داده‌اند که از طرف آن‌ها، خواست‌ها و مطالباتشان را در عرصه بین‌المللی نمایندگی کند.