شرکت تکیلای جرج کلونی و رانده گربر ۱ میلیارد دلار فروش رفت

جرج کلونی ستاره سینما و رانده گربر مدل و تاجر آمریکایی در سال ۲۰۱۳ شرکت تولید تکیلای «کاسامیگوس» را به راه انداختند.

دلیل ایجاد شرکت این بود که آن دو طی سفری در مکزیک در جستجوی یک بطری تکیلای خوب بودند و زمانی که نوشیدنی مورد نظر خود را نیافتند، تصمیم گرفتند شرکت خود را بزنند.

You may also like...

ege123