شعارهای اعتراضات ایران؛ از «زن، زندگی، آزادی» تا «بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب»

2

شعارهای اعتراضات امسال به نسبت شعارهای اعتراضات سال‌های ۷۸ تا کنون و حتی شعارهای سال ۹۸ که تنها سه سال از آن گذشته است، به لحاظ محتوا، خواسته‌ها‌، ادبیات و حتی آهنگ تفاوتی ساختاری دارد.

شعارهایی که به صورت صریح حکومت جمهوری اسلامی و مقام اول آن را نشانه گرفته و به دیگر مقامات حکومت نمی‌پردازد. همچنین برای نخستین بار شعارهایی با محتوای جنسی در برخی از اعتراضات بیان و ویدیوهای آن در فضای عمومی نیز منتشر شده است.

شعار علیه شخص اول و حذف شعار علیه رئیس جمهور

در اعتراضات کوی دانشگاه تهران برای اولین بار شخص آیت‌الله خامنه‌ای به صورت گسترده مورد هدف قرار می‌گرفت و به صورت مستقیم علیه او شعار داده می شد. «قاتلین فروهر، زیر عبای رهبر» از جمله این شعارها بود.

در اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز شعارهایی «مرگ بر خامنه‌ای» و «خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله» «سید علی پینوشه، ایران شیلی نمیشه» «خامنه‌ای یزید شده، یزید روسفید شده» سر داده شد.