شعارهای شبانه ضدحکومتی در تهران و دیگر شهرها علیه در سالگرد ۲۲​​​​​​​ بهمن

Screen Shot 2023-02-11 at 5.32.35 PM

مناطق گسترده‌ای در غرب، مرکز و شرق تهران از جمله شهر زیبا، باغ فیض، شهران، نواب، ولیعصر، تهرانپارس، شهرک چیتگر، شهرک باقری و همچنین کرج، مشهد و دیگر شهرهای ایران، شامگاه شنبه ۲۲ بهمن ماه شاهد شعارهای شبانه و ضد حکومتی بودند.

در تهران جمعی از معترضان از داخل خانه‌ها و فراز مجتمع‌های مسکونی در محدوده خیابان ولیعصر اقدام به سردادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی کردند و در میان شعارهای خود از جمله شعار «بیست و دوی بهمن، مایه ننگ میهن» سردادند. «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای» و «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» از جمله دیگر شعارهای معترضان در این منطقه بود.

تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در همبستگی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پاریس، پایتخت فرانسه همزمان با سالگرد انقلاب ۵۷ و مراسم حکومتی ۲۲ بهمن

مخالفان جمهوری اسلامی در همبستگی با معترضان ایران در شهرهای مختلف دنیا تجمع کردند

در منطقه شهر زیبا واقع در غرب تهران نیز جمعی از مردم شنبه شب شعارهایی چون «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت» و «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم» سردادند.

جمعی از معترضان هم در منطقه باغ فیض اقدام به سردادن شعارهای شبانه و ضد حکومتی از جمله شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور» کردند.

منطقه شهران نیز شاهد شعارهای شبانه معترضان بود. «مرگ بر جمهوری اعدامی» و «مرگ بر خامنه‌ای قاتل» از جمله شعارهای معترضان در شهران بود.

شهرک باقری در منطقه ۲۲ تهران هم شامگاه بیست و دوم بهمن بار دیگر شاهد سردادن شعارهای شبانه و ضد حکومتی بود. معترضان در این شهرک از جمله شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور» سردادند.

جمعی از ساکنان شهرک چیتگر نیز با سردادن شعارهای شبانه بار دیگر شعار «مرگ بر دیکتاتور» را در فضای این منطقه طنین‌انداز کردند.

در منطقه نواب تهران هم جمعی از مردم شامگاه شنبه از فراز مجتمع‌های مسکونی شعارهایی چون «مرگ بر خامنه‌ای قاتل» و «مرگ بر دیکتاتور» سردادند.

همچنین معترضان در تهرانپارس، واقع در شرق تهران، شامگاه شنبه بیست و دوم بهمن ماه شعار «جمهوری اسلامی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم» و «مرگ بر دیکتاتور» سردادند.

چندین منطقه شهر کرج از جمله مناطق گلشهر و گوهردشت نیز شنبه شب شاهد شعارهای شبانه جمعی از مردم بود.«مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» از جمله شعارهای معترضان در کرج بود.

مناطقی از شهرهای دیگر ایران از جمله مناطقی از شهر مشهد نیز شامگاه شنبه بیست و دوم بهمن ماه صحنه شعارهای شبانه و ضد حکومتی بود.

معترضان از جمله در چندین منطقه مشهد، شهر زادگاه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از داخل خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی خود اقدام به سردادن شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» کردند