تصاویر زیادی از تجمع و راهپیمایی در مرکز تهران منتشر شده که در آن معترضان علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.

معترضان با راهپیمایی در خیابان جمهوری تهران شعار “مرگ بر دیکتاتور” و “خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن” سر دادند.

این تجمع اعتراضی حدود ده روز بعد از آغاز اعتراض‌ها در خوزستان و گسترش آن به شهرهای دیگر صورت می‌گیرد.

“نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران”، “توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه” و “نیروی انتظامی حمایت حمایت” از جمله دیگر شعارهای معترضان در تجمع و راهپیمایی تهران بود.

این تجمع در اولین روز بعد از تعطیلی یک هفته‌ای تهران به دلیل قرار گرفتن در وضعیت قرمز کرونا رخ داد.

تصاویری هم از یکی از ایستگاه‌های مترو تهران منتشر شده که در آن معترضان شعار “رضا شاه روحت شاد” می‌دهند.

معترضان در بخشی از شعارهای خود که عمدتا علیه حکومت و رهبری جمهوری اسلامی است، به قطع مکرر برق در هفته‌های گذشته هم اعتراض می‌کنند.

ویدیوهایی از پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری تهران منتشر شده که در آن معترضان در تاریکی شعار “رضا شاه روحت شاد” می‌دهند.

معاون امنیتی استانداری تهران در واکنش به این اعتراضات گفته “قطعی برق دلیل تجمع مقابل پاساژ علاءالدین بود.”

این در حالی است که تجمع اولیه با حرکت معترضان در خیابان جمهوری و شعارهای ضدحکومتی همراه شد.