شهبانو فرح پهلوی: اگر اتفاق شوم ۱۳۵۷ رخ نداده‌بود امروز ایران در صف اول کشورهای پیشرفته بود

Screen Shot 2022-07-27 at 4.22.53 PM

شهبانو فرح پهلوی همزمان با چهل و دومین سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه فقید ایران در سفر به مصر و بر سر مزار او گفت:‌« امروز ایران به پا خاسته است و با وجود کشتارهای خیابانی، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام ها، مبارزین راه آزادی، زنان کم‌همتای ایران، دوش به دوش مردان، از پا نمی‌نشیند و انزجار خود را از گردانندگان رژیم، به گوش جهانیان می‌رسانند.»

او خطاب به شاهنشاه فقید افزود :‌« امروز من پیام جوانان ایران را که زیر آتش و خون از ایران عصر پهلوی یاد می‌کنند برای شما آورده‌ام که می‌گویند شاهنشاه روحت شاد.»

شهبانو فرح پهلوی تمام زندگی شاهنشاه فقید را سرشار از عشق به میهن و هم‌میهنان و تلاش برای بهبود زندگی و سربلندی ایران و ایرانی دانست و تصریح‌ کرد:«من از نزدیک این پیوند ناگسستنی که چراغ راه و الهام بخش آمال و آرزو‌های شما برای ایران بود را شاهد بوده‌ام.»

شهبانو در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به رخدادهای منتهی به آغاز انزوای ایران خاطرنشان کرد: «اگر این اتفاق شوم ۱۳۵۷ که به دست نیروهای جهل و سیاهی و دخالت چند کشور خارجی رویداد و عده زیادی از هم‌میهنان را گمراه کرد، نبود، امروز ایران به جای اینکه در انزوای بین‌المللی در تحریم‌های کمرشکن دست و پا بزند جایگاهش در صف اول کشورهای پیشرفته منطقه بود.

وی خطاب به شاهنشاه فقید گفت: «پس از ۴۳ سال که از آن روزهای تاریک می‌گذرد، ملّت ایران شما را از یاد نبرده‌است. برای من، فرزندانتان، اکثر ایرانیان و تاریخ ایران، جاودانی شما، در بیان شیوای حافظ شیراز، در جریده عالم ثبت است: «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق».

«شما همیشه زنـده‌اید و بـه شمـا اطمینان مـی‌دهم کـه کشـور عـزیـزمـان از ایـن مهلکـه نجـات خواهد‌یافت و نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.»