تجارت عاج، نابودی زیستگاه های مهم و درکی عمیق تر از بیولوژی فیل ها جملگی به آشکار شدن این موضوع کمک کرده است که فیل های آفریقا بیش از آنچه تصور می شد در معرض خطر انقراض قرار دارند.

“اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت” (آی یو سی ان) اکنون فیل های جنگلی آفریقا را در فهرست گونه های به شدت در معرض خطر قرار داده است.

فیل های ساوانا (فیل بیشه آفریقایی) هم حالا در معرض خطر انقراض هستند.

“افت جمعیت طی چند دهه” این گونه ها را وارد دو گروهی کرده است که در معرض بیشترین خطر انقراض قرار دارند.

فیل های آفریقا قبلا به عنوان یک گونه واحد در فهرست قرمز “آی یو سی ان” قرار داشتند. اما شواهد ژنتیکی بیش از یک دهه پیش نشان داد که اینها دو گونه متمایز هستند.

با این حال ارزیابی دقیق وضعیت فیل ها، از جمله جمعیت و تهدیدهایی که متوجه آنهاست، سال ها وقت می برد.

نگرانی از وضعیت فیل‌های آفریقا

براساس تخمین “آی یو سی ان” هم اکنون ۴۱۵ هزار فیل در آفریقا باقی مانده است.

شمار فیل های جنگلی در سه دهه اخیر بیش از ۸۶ درصد کاهش یافته و شمار فیل های ساوانا طی ۵۰ سال اخیر حداقل ۶۰ درصد افت کرده است.

وضعیت فیل ها کشور به کشور متفاوت است. برای مثال در بوتسوانا استدلال شده است که شمار فیل ها آنقدر زیاد است که اکوسیستم به طور طبیعی تحمل چنین جمعیتی را ندارد. اما در کل آفریقا شمار این پستانداران در حال کاهش است.

دکتر بن اوکیتا از روسای گروه کارشناسی فیل ها در “آی یو سی ان” تازه ترین ارزیابی را یک “زنگ خطر” توصیف می کند.