شکنجه در جمهوری اسلامی چه توجیهی دارد؟

در ایران کارگری قصد دارد گریبان وزیر اطلاعات کشور را بگیرد که می گوید دنده‌هایش را شکسته اند و به کلیه ها و گوش و بیضه اش آسیب زده اند. اسماعیل بخشی می گوید ماموران وزات اطلاعات تا سر حد مرگ شکنجه اش داده اند و حاضر است در مناظره رودرو با محمود علوی حرفش را ثابت کند. به گفته اسماعیل بخشی از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه “سربازان گمنام امام زمان” او را بدون دلیل زیر مشت و لگد گرفتند تا حدی که سه شبانه روز رمقی برای تکان خوردن نداشته است. یک عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته باید موضوع بررسی شود ولی استاندار خوزستان گفته شکنجه ای در کار نبوده. اسماعیل بخشی و صدها کارگر دیگر چندین هفته به واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی اعتراض کردند و به اینکه حقوق نگرفته اند و کمر آنها زیر بار مشکلات خم شده است

You may also like...

ege123