محمد خلیفه، شهروند عربستانی-کانادایی که صدای او روی بسیاری از تبلیغ‌های جذب نیرو و وحشت‌افکن داعش شنیده می‌شد در آمریکا به همین اتهام محاکمه می‌شود.

صدای او که به زبان انگلیسی حرف می‌زند دست کم در ۱۵ ویدیو تبلیغی گروه موسوم به دولت اسلامی شنیده می‌شود و دادستان‎‌ها به همین علت او را به “صدای پشت خشونت‌های” داعش متهم کرده‌اند.

در بسیاری از این ویدیوها شنوندگان به ملحق شده به داعش دعوت می‌شوند و در برخی از آنها کشتن بیرحمانه زندانیان و گروگان‌ها دیده می‌شود.

محمد خلیفه که ۳۸ سال دارد در صورت محکوم شدن در دادگاه ممکن است با حبس ابد روبرو شود.

او همه اتهام‌ها را رد می‌کند و قرار است هفته آینده در برابر قاضی قرار گیرد تا به پرونده او رسیدگی شود؛ پرونده‌ای که او را به “حمایت از یک سازمان تروریستی” متهم می‌کند.

دادستان‌ها محمد خلیفه را همچنین به اسلحه به دست گرفتن برای داعش متهم می‌کنند و می‌گویند شواهدی دارند که نشان می‌دهد او در جریان درگیری که به دستگیری‌اش منجر شد به سوی مهاجمان نارنجک پرتاب کرده است.

با این حال، کانون اتهامات این شهروند عربستانی تبعه کانادا بیشتر بر نقش او به عنوان مترجم، گوینده و کسی که در پیشبرد ماشین پروپاگاندای داعش فعالیت داشته و همچنین تبلیغ کردن برای یک سازمان تروریستی تاکید دارد.