صدور حکم قصاص و زندان برای سه مامور امنیتی به جرم قتل شهروندی که به معترضان پناه می‌داد

7

یک دادگاه نظامی در تهران حکم قصاص یک مامور امنیتی را که در جریان اعتراضات سال گذشته، شهروندی ساکن ملارد را در خانه‌اش کشت، صادر کرده و برای دو مامور امنیتی دیگر هم حکم حبس صادر کرده است.

محمد جامه‌بزرگ، شهروند ساکن ملارد کرج، شب سوم مهر ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش با شلیک گلوله به قتل رسید.

یک منبع نزدیک به خانواده محمد جامه‌بزرگ، صدور حکم اعدام و زندان در شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران برای سه متهم این پرونده را که همگی از ماموران امنیتی هستند، تایید کرده است.

صدور این حکم در دادگاه بدوی یکی از معدود مواردی است که نیروهای امنیتی در ایران به خاطر برخوردهای خشن و خارج از مقررات با شهروندان با پیگرد قانونی مواجه می‌شوند.