ضرب و جرح و شلیک از فاصله نزدیک به یک معترض توسط چندین مامور

3

این ویدیو که امروز ۱۰ آبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد بیش از ۱۰ مامور به یک معترض را که روی زمین افتاده کتک می‌زنند و به نظر می‌رسد با موتور هم او را مورد حمله قرار می‌دهند و در آخر از فاصله بسیاری نزدیک به او شلیک می‌کنند.

اگر چه یک فرمانده پلیس در واکنش به این ویدیو به تلویزیون حکومتی ایران گفته موضوع بررسی و با ماموران متخلف برخورد خواهد شد اما تعدد و گستردگی ویدیوهایی که در ۴۵ روز گذشته از رفتار خشن و شلیک به معترضان در سراسر ایران منتشر شده است، می‌تواند نشانه روش‌مند و هدفمند بودن این رفتارها با هدف ایجاد ارعاب و سرکوب معترضان ارزیابی شود.