ظریف «قصد نامزدی در هیچ انتخاباتی را ندارد»

11

خبرگزاری ایسنا از قول محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، نوشته است که او نه در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و نه در هیچ انتخابات دیگری قصد نامزد شدن را ندارد.

ایسنا از قول آقای ظریف نوشته او حاضر است در این باره تعهد بدهد.

به گزارش ایسنا ، وزیر خارجه پیشین ایران گفته: «بنده نه در گذشته، نه در حال، نه در آینده قصد مشارکت در انتخابات به صورت مستقیم، نیابتی یا غیرمستقیم ندارم. تعهد محضری هم می‌دهم.»

این اظهارنظر کمی پس از یک سخنرانی تفصیلی آقای ظریف در کلاب‌هاوس بیان شده است. گفته‌های او از سوی برخی به زمینه‌چینی برای حضور در انتخابات آتی تعبیر شد.