غرق شدن کشتی مهاجران؛ گارد ساحلی یونان سرنشینان را تحت فشار قرار داد که مصری‌ها را متهم کنند

2

شواهد جدیدی که توسط بخش اخبار بی‌بی‌سی به دست آمده روایت گارد ساحلی یونان از وقایع مربوط به حادثه مرگبار غرق شدن قایق مهاجران در ماه گذشته را با تردید بیشتر مواجه می‌کند.

در آن حادثه ۶۰۰ نفر جان باختند.

دو بازمانده قایق توضیح داده‌اند که چگونه گارد ساحلی آنها را تحت فشار قرار داد تا ۹ مصری را که در کشتی بودند به عنوان قاچاقچی انسان شناسایی کنند.

ویدیوی جدیدی از قایق پر از سرنشین در دریا نیز روایت گارد ساحلی یونان را به چالش می‌کشد.